Termografija - Reference

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: SPL Kuclerjeva
Lokacija: Vrhnika
Leto: 2015
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Občina Radovljica - vrtec Lesce
Lokacija: Lesce
Leto: 2015
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Kavčič
Lokacija: Drulovka
Leto: 2015
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Ekoart Cibos
Lokacija: Županje njive
Leto: 2015
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Cibos
Lokacija: Britof
Leto: 2015
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Vehovec
Lokacija: Hotemaže
Leto: 2014
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Terčon
Lokacija: Kranj
Leto: 2014
Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Menerga d.o.o.
Lokacija: Terme 3000
Objekt: Moravske toplice
Datum: januar in februar 2012
Vrsta dela: termografiranje, gradbena fizika, vrednotenje toplotnih izgub

termografija

Naročnik: IBE d.d.
Lokacija: Hajdrihova, Ljubljana
Objekt: poslovna stavba
Datum: februar 2012
Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Metalka stanovanjske storitve d.o.o.
Lokacija: Tržaška 113-119, Ljubljana
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: april 2012
Vrsta dela: termografiranje, preračun gradbene fizike, določitev prioritetnih ukrepov

termografija

Naročnik: Jelen Eva
Lokacija: Grosuplje
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: marec 2012
Vrsta dela: termografiranje in sanacija plesni

termografija

Naročnik: Koren Miha
Lokacija: Brezovica
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: april 2012
Vrsta dela: termografiranje in sanacija plesni

termografija

Naročnik: Kvasnik Brane
Lokacija: Zali rovt, Tržič
Objekt: hiša
Datum: januar 2012
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje

Naročnik: Rezidenca Čeligo
Lokacija: Seča, Portorož
Objekt: Rezidenca
Datum: oktober 2011

Vrsta dela: termografiranje, zvočna izolacija

termografija

Naročnik: ST Sodnik d.o.o.
Lokacija: Kranjska gora
Objekt: hiša
Datum: marec 2012
Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Ekoart d.o.o.
Lokacija: Lavrica
Objekt: dvojček
Datum: marec 2012

Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Zupančič
Lokacija: Škofljica
Objekt: hiša
Datum: februar 2012
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje

Naročnik: Lokainvest d.o.o.
Lokacija: Angelce Hlebce, Kranj
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: december 2011

Vrsta dela: termografiranje puščanje meteorne vode in toplotni mostovi

termografija

Naročnik: Kunčič
Lokacija: Dvor pri Polhovem Gradcu
Objekt: dvostanovanjska hiša
Datum: januar 2012

Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Aljaž Uzar s.p.
Lokacija: Tržič
Objekt: prodajalna
Datum: februar 2012

Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Metalka stanovanjske storitve d.o.o.
Lokacija: Viška 49, Ljubljana
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: april 2012
Vrsta dela: termografiranje puščanje kanalizacije

termografija

Naročnik: FD Avtodeli d.o.o.
Lokacija: Dragočajna
Objekt: dvojček
Datum: februar 2012

Vrsta dela: termografiranje in cenitveno poročilo

termografija

Naročnik: Dragar
Lokacija: Lavrica
Objekt: enostanovanjska hiša
Datum: november 2011

Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Stanovanje Bombek
Lokacija: Šempas pri Novi Gorici
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: december 2011

Vrsta dela: termografiranje

termografija

Naročnik: Stanovanjska hiša Dobnikar
Lokacija: Vodnikovo naselje Ljubljana
Objekt: enostanovanjska hiša
Datum: februar 2012

Vrsta dela: termografiranje

termografija, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo

Naročnik: Thermana d.d.
Lokacija: Zdraviliška c. 6, Laško
Objekt: Wellness park Laško II faza
Datum: januar, februar, maj 2010
Vrsta dela: termografiranje, vrednotenje toplotnih izgub in cenitveno poročilo za unovčenje bančne garancije

termografiranje

Naročnik: Domplan d.d.
Lokcaija: Bleiweissova 14, Kranj
Objekt: Tavčarjeva, Škofja loka
Datum: maj 2011
Vrsta dela: termografiranje v povezavi s cenitvenim poročilom za unovčenje bančne garancije

termografiranje

Naročnik: Domplan d.d.
Lokcaija: Bleiweissova 14, Kranj
Objekt: Struževo, Kranj
Datum: marec 2011
Vrsta dela: termografiranje z namenom sanacije toplotnih mostov

termografiranje - večstanovanjska hiša

Naročnik: Proloco Jezersko d.o.o.
Lokcaija: Zgornje Jezersko 70
Objekt: večstanovanjska hiša
Datum: marec 2010
Vrsta dela: termografiranje pred prevzemom objekta

termografiranje

Naročnik: Bombek Robert
Lokcaija: Šempas pri Novi Gorici
Objekt: večstanovanjska hiša Šempas
Datum: december 2012
Vrsta dela: termografiranje z namenom sanacije toplotnih mostov

termografija

Naročnik: Dom sistemi d.o.o.
Lokacija: Ulica Lojzeta Hrovata 3a, Kranj
Objekt: stanovanjska bloka 1a, 1b in 1c ter 3a in 3b
Datum: februar 2010
Vrsta dela: termografiranje in cenitveno poročilo za unovčenje bančne garancije

termografija

Naročnik: Domplan d.d.
Lokcaija: Bleiweissova 14, Kranj
Objekt: Rudija Papeža Kranj
Datum: marec 2011
Vrsta dela: termografiranje toplotnih mostov

termografija - dom upokojencev

Naročnik: Dom upokojencev Kranj
Lokacija: Cesta 1. maja 59, Kranj
Objekt: dom upokojencev
Datum: februar 2010
Vrsta dela: termografija in mnenje o energetskem pregledu

termografiranje

Naročnik: Bajić Miha
Lokcaija: Vodopivčeva, Kranj
Objekt: Vodpopivčeva; Kranj
Datum: januar 2011
Vrsta dela: termografiranje v povezavi s cenitvenim poročilom

termografiranje

Naročnik: družina Belhar
Lokcaija: Tržič
Objekt: dvostanovanjska hiša
Datum: september 2010
Vrsta dela: termografiranje puščanja

termografija

Naročnik: Grapak A1 d.o.o.
Lokcaija: Strahinj 155, Naklo
Objekt: poslovni in stanovanjski objekt
Datum: marec in april 2010
Vrsta dela: termografija

termografiranje - večstanovanjska hiša

Naročnik: družina Vogrič
Lokcaija: Škofja Loka
Objekt: večstanovanjska hiša
Datum: april 2010
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - stanovanjsko naselje

Naročnik: Cupola d.o.o.
Lokcaija: Cesta 24. junija 23
Objekt: stanovanjsko naselje Kettejeva 2 do 26
Datum: april 2010
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - večstanovanjska hiša

Naročnik: družina Uzar
Lokcaija: Tržič
Objekt: večstanovanjski objekt
Datum: februar 2010
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - stanovanjski blok

Naročnik: Dom sistemi d.o.o.
Lokacija: Zapuže 11a, Lesce
Objekt: stanovanjski blok Zapuže 11a
Datum: februar 2010
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - železarski hram

Naročnik: OGP Grad Bled d.d.
Lokacija: Grajska cesta 44, Bled
Objekt: Železarski hram Jesenice
Datum: januar 2010
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - enodružiska hiša

Naročnik: družina Blaži
Lokacija: Križe
Objekt: enodružinska hiša
Datum: december 2009
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - enodružiska hiša

Naročnik: družina Slavec
Lokacija: Goriče
Objekt: enodružinska hiša
Datum: december 2009
Vrsta dela: termografiranje

termografiranje - ASP d.o.o.

Naročnik: ASP d.o.o.
Lokacija: Finžgarjeva 2, Jesenice
Objekt: PE Lesce
Datum: november 2009
Vrsta dela: Termografiranje

termografiranje

Naročnik: Akada d.o.o.
Lokacija: Bezje 10, Kranjska gora
Objekt: Apartmaji Kranjska gora
Datum: december 2010
Vrsta dela: Puščanje centralne s termografijo

termografiranje- apartmaji

Naročnik: Akada d.o.o.
Lokcaija: Bezje 10, Kranjska gora
Objekt: apartmajski objekt
Datum: avgust 2010
Vrsta dela: termografiranje puščanja odtokov