Energetske izkaznice - reference

energetska izkaznica

Naročnik:.Matalka stanovanjske storitve
Lokacija: Tržaška 113-119, Ljubljana
Objekt: večstanovanjska hiša
Datum: april 2012
Vrsta dela: izračun prioritetnih ukrepov in vračilnih dob na podlagi termografiranja

energetska izkaznica

Naročnik:.Atrakcija Kamnik
Lokacija: Groharjeva, Kamnik
Objekt: vrtec Antona Medveda
Datum: september 2012
Vrsta dela: izračun gradbene fizike in priprava podlog za razpis Petrola

energetska izkaznica

Naročnik:.LEAG Kranj
Lokacija: OŠ Bistrica pri Tržiču
Objekt: osnovna šola
Datum: maj 2012
Vrsta dela: izdelava merjene energetske izkaznice za potrebe izpita za izkazničarje

energetska izkaznica

Naročnik:.Simprolit
Lokacija: Šmarje pri Jelšah
Objekt: enostanovanjska hiša
Datum: julij 2012
Vrsta dela: gradbena fizika iz Simprolita

energetska izkaznica

Naročnik: Mestna občin Kranj
Lokacija: Kranj
Objekt: OŠ France Prešeren podružnica Kokrica
Datum: maj 2012
Vrsta dela: merjena energetska izkaznica

izračun prihrankov

Naročnik: Energ PSI d.o.o.
Lokacija: Kranjčeva 10; Lendava
Objekt: RTV Center Lendava
Datum: november 2010
Vrsta dela: izračun prihrankov na podlagi termografiranja

energetska izkaznica

Naročnik: AB Nadižar d.o.o.
Lokacija: Ig
Objekt: enodružinska hiša Uršič Janez
Datum: februar 2011
Vrsta dela: gradbena fizika za pridobitev gradbenega dovoljenja

energetska izkaznica

Naročnik: Frast d.o.o.
Lokacija: Jezerska 54b
Objekt: enodružinska hiša Starovašnik Franci
Datum: april 2011
Vrsta dela: izračun prihrankov na podlagi termografije in preračuna gradbene fizike

energetska izkaznica

Naročnik: AB Nadižar d.o.o.
Lokacija: Duplje
Objekt: enodružinska hiša Noč MIra
Datum: februar 2011
Vrsta dela: gradbena fizika za pridobitev gradbenega dovoljenja

energetska izkaznica - poslovni objekt

Naročnik: Aljaž Uzar
Lokacija: Trg svobode 11, Tržič
Objekt: poslovni objekt
Datum: avgust 2010
Vrsta dela: energetska izkaznica objekta

energetska izkaznica - iskraemeco

Naročnik: Iskraemeco d.d.
Lokacija: Savska loka 4, Kranj
Objekt: Objekt 07
Datum: marec 2010
Vrsta dela: energetska izkaznica