Okolje

  • Pregledovanje in nadzorovanje terena v pogojih zmanjšane vidljivosti (noč, prah, dim, meglice).
  • Daljinsko merjenje temperature
  • Iskanje preživelih v elementarnih nesrečah in v dimu gorečih stavb