Termografija v gradbeništvu

S pomočjo termografskega snemanja se lahko opravljajo termografske analize objektov, s katerimi se ocenjuje gradbeno fizikalno in energetsko stanje stavb. Pri termografskem snemanju objekta se odkrivajo razne napake, do katerih je prišlo med gradnjo ali v času uporabe stavbe.

  • toplotni mostovi,
  • nestrokovno vgrajena, manjkajoča ali vlažna toplotna izolacija,
  • netesnost ovoja stavbe,
  • prisotnost vlage v stenah,
  • zamakanja objekta,
  • napake na hidroizolaciji ravnih streh,
  • detekcija puščanja cevovodov in toplovodov,
  • napake podometnih instalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja.

Cenitveno poročilo

Na podlagi izdelanega termografskega poročila je možna izdelava cenitvenega poročila, ki je podlaga za reševanje sporov v zvezi z gradnjo. Cenitveno poročilo služi lahko tudi kot pomoč pri unovčitvi bančne garancije v primeru neodzivanja izvajalcev.

Članek iz Vestnika sodnih izvedencev in cenilcev