Termografija v industriji

  • Merjenje električnih vezij in naprav.
  • Napovedno vzdrževanje mehanskih delov strojev in naprav s hitrim lociranjem mesta napake
  • Proizvodnja in distribucija električne energije; pregledi in nadzorovanje generatorjev, napetostnih regulatorjev, relejev, transformatorjev, stikališč, toplotnih izmenjevalcev, hladilnih stolpov, visoko in nizkonapetostnih linij, kablov itd.
  • Proizvodnja in končna kontrola kakovosti vseh vrst gospodinjskih aparatov (hladilniki, štedilniki, televizorji itd.).
  • Vzdrževanje energetske opreme.
  • Nadzorovanje ležajev (pregrevanje, razširjanje toplote, mazanje itd.).
  • Pregledovanje tiskanih vezij.
  • Merjenje in analiza mehanskih napetosti, ki so posledica dinamičnih obremenitev (vibracije)