Termografija oz. termografske meritve

TermografijaTermografija je nekontaktna metoda merjenja temperature na površini kakršnegakoli objekta. Termografska kamera nam omogoča slikovni prikaz porazdelitve temperature po površini merjenega objekta.
Termokamere, ki jih pogosto imenujemo tudi infrardeče ali pa toplotne kamere, so človekovo sposobnost zaznavanja svetlobe razširile iz vidnega v srednji in dolgovalovni infrardeči del spektra. To je osnova za široko uporabnost termokamer kot učinkovitega mernega, testnega in diagnostičnega orodja na praktično vseh področjih človekovega delovanja.