Energetske izkaznice in energetsko svetovanje

energetske izkazniceOsnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti. Glede na dobljene rezultate lahko primerjamo stroške med trenutnim stanjem in o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej, da bi dosegli trenutno veljavne predpise.

Pridobi jo lahko vsaka stavba. Na podlagi energetske izkaznice, ki je lahko izdelana računsko ali merjeno vam lahko pripravim tudi oceno ukrepov za izboljšanje stanja in oceno vračljivosti naložbe. Za predlagane ukrepe lahko vršim nadzor in rezultate opravljenega dela preverim tudi s termografijo.

Energetska izkaznica ima namen na trgu nepremičnin spodbujati tržno prednost energetsko učinkovite gradnje.

Izdelava energetske izkaznice stvabe

Za ponudbo izdelave energetske izkaznice izpolnite POVPRAŠEVANJE in mi ga pošljite.

Za dodatna vprašanja in pojasnila sem vam na razpolago na gorazd.rus@gmail.com ali na tel. 070 898 638